ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดพรหมเกษร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
0
2
1
อบ.2
3
6
9
1
อบ.3
7
3
10
1
รวม อบ.
12
9
21
3
ป.1
1
2
3
1
ป.2
4
4
8
1
ป.3
5
5
10
1
ป.4
4
3
7
1
ป.5
8
6
14
1
ป.6
10
3
13
1
รวมประถม
32
23
55
6
ม.1
9
5
14
1
ม.2
10
7
17
1
ม.3
9
3
12
1
รวมมัธยมต้น
28
15
43
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
72
47
119
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...