ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดพรหมเกษร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
2
6
1
อบ.3
3
7
10
1
รวม อบ.
7
9
16
2
ป.1
7
3
10
1
ป.2
1
2
3
1
ป.3
4
4
8
1
ป.4
5
6
11
1
ป.5
4
3
7
1
ป.6
8
6
14
1
รวมประถม
29
24
53
6
ม.1
8
3
11
1
ม.2
9
6
15
1
ม.3
9
6
15
1
รวมมัธยมต้น
26
15
41
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
62
48
110
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...