ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านดง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
6
19
1
อบ.3
9
12
21
1
รวม อบ.
22
18
40
2
ป.1
8
19
27
1
ป.2
10
10
20
1
ป.3
8
10
18
1
ป.4
14
7
21
1
ป.5
19
11
30
1
ป.6
7
13
20
1
รวมประถม
66
70
136
6
ม.1
10
10
20
1
ม.2
14
11
25
1
ม.3
11
11
22
1
รวมมัธยมต้น
35
32
67
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
123
120
243
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...