ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตระแบกงาม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
2
7
1
อบ.2
4
3
7
1
อบ.3
8
5
13
1
รวม อบ.
17
10
27
3
ป.1
5
5
10
1
ป.2
1
3
4
1
ป.3
8
2
10
1
ป.4
5
7
12
1
ป.5
5
5
10
1
ป.6
5
2
7
1
รวมประถม
29
24
53
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
46
34
80
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...