ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดวังแร่ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
5
8
1
อบ.2
1
1
2
1
อบ.3
4
6
10
1
รวม อบ.
8
12
20
3
ป.1
5
5
10
1
ป.2
6
1
7
1
ป.3
6
4
10
1
ป.4
2
6
8
1
ป.5
1
5
6
1
ป.6
3
3
6
1
รวมประถม
23
24
47
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
31
36
67
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...