ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบางแก้ว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
2
6
1
อบ.2
2
2
4
1
อบ.3
3
1
4
1
รวม อบ.
9
5
14
3
ป.1
1
6
7
1
ป.2
4
1
5
1
ป.3
2
4
6
1
ป.4
4
1
5
1
ป.5
3
2
5
1
ป.6
1
2
3
1
รวมประถม
15
16
31
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
24
21
45
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...