ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
7
11
1
อบ.3
7
7
14
1
รวม อบ.
11
14
25
2
ป.1
12
7
19
1
ป.2
9
10
19
1
ป.3
10
0
10
1
ป.4
5
4
9
1
ป.5
11
10
21
1
ป.6
11
5
16
1
รวมประถม
58
36
94
6
ม.1
17
12
29
1
ม.2
2
12
14
1
ม.3
12
6
18
1
รวมมัธยมต้น
31
30
61
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
100
80
180
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...