ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
5
11
1
อบ.3
11
7
18
1
รวม อบ.
17
12
29
2
ป.1
5
11
16
1
ป.2
11
1
12
1
ป.3
4
4
8
1
ป.4
10
9
19
1
ป.5
11
5
16
1
ป.6
11
3
14
1
รวมประถม
52
33
85
6
ม.1
3
12
15
1
ม.2
14
7
21
1
ม.3
13
7
20
1
รวมมัธยมต้น
30
26
56
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
99
71
170
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...