ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
5
13
1
อบ.3
2
7
9
1
รวม อบ.
10
12
22
2
ป.1
4
5
9
1
ป.2
4
2
6
1
ป.3
6
1
7
1
ป.4
6
4
10
1
ป.5
6
4
10
1
ป.6
3
4
7
1
รวมประถม
29
20
49
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
39
32
71
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...