ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
6
15
1
อบ.3
10
7
17
1
รวม อบ.
19
13
32
2
ป.1
11
8
19
1
ป.2
14
12
26
1
ป.3
12
13
25
1
ป.4
15
5
20
1
ป.5
9
19
28
1
ป.6
14
16
30
1
รวมประถม
75
73
148
6
ม.1
13
5
18
1
ม.2
11
15
26
1
ม.3
12
14
26
1
รวมมัธยมต้น
36
34
70
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
130
120
250
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...