ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
7
19
1
อบ.3
11
7
18
1
รวม อบ.
23
14
37
2
ป.1
17
17
34
1
ป.2
12
13
25
1
ป.3
14
7
21
1
ป.4
8
18
26
1
ป.5
14
16
30
1
ป.6
14
5
19
1
รวมประถม
79
76
155
6
ม.1
12
17
29
1
ม.2
17
11
28
1
ม.3
12
11
23
1
รวมมัธยมต้น
41
39
80
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
143
129
272
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...