ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
8
14
1
อบ.2
9
4
13
1
อบ.3
17
9
26
1
รวม อบ.
32
21
53
3
ป.1
11
11
22
1
ป.2
15
7
22
1
ป.3
13
12
25
1
ป.4
7
14
21
1
ป.5
11
12
23
1
ป.6
16
8
24
1
รวมประถม
73
64
137
6
ม.1
10
14
24
1
ม.2
8
4
12
1
ม.3
7
12
19
1
รวมมัธยมต้น
25
30
55
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
130
115
245
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...