ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
10
4
14
1
อบ.2
17
9
26
1
อบ.3
10
10
20
1
รวม อบ.
37
23
60
3
ป.1
14
9
23
1
ป.2
14
12
26
1
ป.3
8
16
24
1
ป.4
12
12
24
1
ป.5
17
8
25
1
ป.6
11
14
25
1
รวมประถม
76
71
147
6
ม.1
11
5
16
1
ม.2
7
16
23
1
ม.3
9
14
23
1
รวมมัธยมต้น
27
35
62
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
140
129
269
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...