ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนิคมบางระกำ 1(รุ้งวิไล) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
3
7
1
อบ.2
2
1
3
1
อบ.3
1
2
3
1
รวม อบ.
7
6
13
3
ป.1
4
2
6
1
ป.2
5
2
7
1
ป.3
5
4
9
1
ป.4
3
4
7
1
ป.5
3
1
4
1
ป.6
4
1
5
1
รวมประถม
24
14
38
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
31
20
51
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...