ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบึงกอก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
7
20
1
อบ.3
7
11
18
1
รวม อบ.
20
18
38
2
ป.1
4
3
7
1
ป.2
6
4
10
1
ป.3
7
9
16
1
ป.4
12
6
18
1
ป.5
8
3
11
1
ป.6
9
7
16
1
รวมประถม
46
32
78
6
ม.1
5
9
14
1
ม.2
9
6
15
1
ม.3
8
5
13
1
รวมมัธยมต้น
22
20
42
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
88
70
158
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...