ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดปรือกระเทียม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
8
15
1
อบ.3
6
10
16
1
รวม อบ.
13
18
31
2
ป.1
3
8
11
1
ป.2
0
11
11
1
ป.3
6
3
9
1
ป.4
7
2
9
1
ป.5
4
5
9
1
ป.6
6
1
7
1
รวมประถม
26
30
56
6
ม.1
5
3
8
1
ม.2
9
8
17
1
ม.3
5
3
8
1
รวมมัธยมต้น
19
14
33
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
58
62
120
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...