ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
5
12
1
อบ.3
8
9
17
1
รวม อบ.
15
14
29
2
ป.1
5
10
15
1
ป.2
9
13
22
1
ป.3
13
13
26
1
ป.4
9
8
17
1
ป.5
11
13
24
1
ป.6
9
11
20
1
รวมประถม
56
68
124
6
ม.1
17
15
32
1
ม.2
15
22
37
1
ม.3
15
15
30
2
รวมมัธยมต้น
47
52
99
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
118
134
252
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...