ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกุลา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
24
20
44
2
อบ.3
37
29
66
3
รวม อบ.
61
49
110
5
ป.1
31
26
57
3
ป.2
22
28
50
2
ป.3
24
34
58
3
ป.4
26
24
50
2
ป.5
36
26
62
3
ป.6
28
44
72
3
รวมประถม
167
182
349
16
ม.1
34
11
45
2
ม.2
20
15
35
2
ม.3
12
23
35
2
รวมมัธยมต้น
66
49
115
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
294
280
574
27
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...