ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
7
14
1
อบ.2
9
7
16
1
อบ.3
11
15
26
1
รวม อบ.
27
29
56
3
ป.1
10
12
22
1
ป.2
10
17
27
1
ป.3
13
13
26
1
ป.4
20
12
32
1
ป.5
14
14
28
1
ป.6
11
14
25
1
รวมประถม
78
82
160
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
105
111
216
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...