ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
7
10
1
อบ.2
1
6
7
1
อบ.3
1
4
5
1
รวม อบ.
5
17
22
3
ป.1
2
8
10
1
ป.2
4
5
9
1
ป.3
4
6
10
1
ป.4
8
3
11
1
ป.5
2
6
8
1
ป.6
7
0
7
1
รวมประถม
27
28
55
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
32
45
77
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...