ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
5
6
1
อบ.2
1
4
5
1
อบ.3
2
8
10
1
รวม อบ.
4
17
21
3
ป.1
4
6
10
1
ป.2
3
5
8
1
ป.3
7
2
9
1
ป.4
3
5
8
1
ป.5
6
1
7
1
ป.6
3
5
8
1
รวมประถม
26
24
50
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
30
41
71
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...