ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนิคมบางระกำ 6(ท่ามะเกลือ) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
5
12
1
อบ.3
3
6
9
1
รวม อบ.
10
11
21
2
ป.1
6
5
11
1
ป.2
3
2
5
1
ป.3
6
11
17
1
ป.4
1
8
9
1
ป.5
3
5
8
1
ป.6
6
7
13
1
รวมประถม
25
38
63
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
35
49
84
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...