ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปลักแรด ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
12
23
1
อบ.3
14
8
22
1
รวม อบ.
25
20
45
2
ป.1
12
7
19
1
ป.2
18
13
31
1
ป.3
22
17
39
1
ป.4
8
17
25
1
ป.5
14
18
32
1
ป.6
12
18
30
1
รวมประถม
86
90
176
6
ม.1
31
18
49
2
ม.2
29
19
48
2
ม.3
15
19
34
1
รวมมัธยมต้น
75
56
131
5
ม.4
10
5
15
1
ม.5
5
9
14
1
ม.6
3
5
8
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
18
19
37
3
รวมทั้งหมด
204
185
389
16
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...