ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแขม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
5
13
1
อบ.2
4
6
10
1
อบ.3
6
6
12
1
รวม อบ.
18
17
35
3
ป.1
8
4
12
1
ป.2
9
9
18
1
ป.3
9
4
13
1
ป.4
5
6
11
1
ป.5
3
7
10
1
ป.6
3
5
8
1
รวมประถม
37
35
72
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
55
52
107
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...