ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดทุ่งชา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
7
14
1
อบ.3
2
0
2
1
รวม อบ.
9
7
16
2
ป.1
6
5
11
1
ป.2
9
6
15
1
ป.3
7
6
13
1
ป.4
5
6
11
1
ป.5
6
3
9
1
ป.6
4
3
7
1
รวมประถม
37
29
66
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
46
36
82
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...