ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดดงโคกขาม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
5
7
1
อบ.2
5
6
11
1
อบ.3
7
6
13
1
รวม อบ.
14
17
31
3
ป.1
3
4
7
1
ป.2
6
5
11
1
ป.3
8
7
15
1
ป.4
7
8
15
1
ป.5
5
6
11
1
ป.6
2
5
7
1
รวมประถม
31
35
66
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
45
52
97
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...