ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดดอนอภัย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
6
6
1
อบ.3
3
7
10
1
รวม อบ.
3
13
16
2
ป.1
3
5
8
1
ป.2
5
2
7
1
ป.3
5
4
9
1
ป.4
5
3
8
1
ป.5
9
5
14
1
ป.6
8
2
10
1
รวมประถม
35
21
56
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
38
34
72
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...