ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านพันเสา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
7
11
1
อบ.2
4
5
9
1
อบ.3
3
8
11
1
รวม อบ.
11
20
31
3
ป.1
6
7
13
1
ป.2
3
6
9
1
ป.3
4
5
9
1
ป.4
11
6
17
1
ป.5
2
4
6
1
ป.6
14
3
17
1
รวมประถม
40
31
71
6
ม.1
6
6
12
1
ม.2
15
8
23
1
ม.3
7
7
14
1
รวมมัธยมต้น
28
21
49
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
79
72
151
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...