ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
3
9
1
อบ.2
3
4
7
1
อบ.3
4
10
14
1
รวม อบ.
13
17
30
3
ป.1
5
6
11
1
ป.2
13
6
19
1
ป.3
8
10
18
1
ป.4
6
7
13
1
ป.5
7
6
13
1
ป.6
11
6
17
1
รวมประถม
50
41
91
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
63
58
121
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...