ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
2
3
1
อบ.2
3
10
13
1
อบ.3
3
6
9
1
รวม อบ.
7
18
25
3
ป.1
12
7
19
1
ป.2
7
8
15
1
ป.3
7
7
14
1
ป.4
7
5
12
1
ป.5
11
8
19
1
ป.6
6
11
17
1
รวมประถม
50
46
96
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
57
64
121
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...