ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหล่ายขานาง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
6
12
1
อบ.3
3
3
6
1
รวม อบ.
9
9
18
2
ป.1
6
2
8
1
ป.2
3
0
3
1
ป.3
5
3
8
1
ป.4
4
1
5
1
ป.5
6
5
11
1
ป.6
2
2
4
1
รวมประถม
26
13
39
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
35
22
57
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...