ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบึงพร้าว ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
19
21
40
2
อบ.3
17
34
51
2
รวม อบ.
36
55
91
4
ป.1
33
19
52
2
ป.2
21
23
44
2
ป.3
24
24
48
2
ป.4
17
29
46
2
ป.5
25
29
54
2
ป.6
27
29
56
2
รวมประถม
147
153
300
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
183
208
391
16
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...