ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำปาด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
6
9
1
อบ.3
7
4
11
1
รวม อบ.
10
10
20
2
ป.1
10
4
14
1
ป.2
4
6
10
1
ป.3
5
5
10
1
ป.4
4
7
11
1
ป.5
5
3
8
1
ป.6
4
6
10
1
รวมประถม
32
31
63
6
ม.1
7
4
11
1
ม.2
8
6
14
1
ม.3
7
6
13
1
รวมมัธยมต้น
22
16
38
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
64
57
121
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...