ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนาบัววิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
15
12
27
1
ม.2
12
11
23
1
ม.3
23
17
40
1
รวมมัธยมต้น
50
40
90
3
ม.4
12
32
44
2
ม.5
16
18
34
2
ม.6
19
19
38
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
47
69
116
6
รวมทั้งหมด
97
109
206
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...