ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
23
31
54
2
ม.2
26
31
57
2
ม.3
27
21
48
2
รวมมัธยมต้น
76
83
159
6
ม.4
31
33
64
2
ม.5
14
39
53
2
ม.6
20
22
42
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
65
94
159
6
รวมทั้งหมด
141
177
318
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...