ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
9
23
1
อบ.3
9
3
12
1
รวม อบ.
23
12
35
2
ป.1
9
9
18
1
ป.2
13
8
21
1
ป.3
14
11
25
1
ป.4
14
12
26
1
ป.5
5
9
14
1
ป.6
8
9
17
1
รวมประถม
63
58
121
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
86
70
156
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...