ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
157
232
389
9
ม.2
172
187
359
9
ม.3
157
187
344
9
รวมมัธยมต้น
486
606
1,092
27
ม.4
149
191
340
9
ม.5
128
193
321
9
ม.6
132
181
313
9
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
409
565
974
27
รวมทั้งหมด
895
1,171
2,066
54
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...