ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
32
38
70
2
ม.2
41
33
74
2
ม.3
43
24
67
2
รวมมัธยมต้น
116
95
211
6
ม.4
17
29
46
2
ม.5
18
29
47
2
ม.6
17
11
28
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
52
69
121
6
รวมทั้งหมด
168
164
332
12
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...