ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
22
17
39
2
อบ.3
31
27
58
3
รวม อบ.
53
44
97
5
ป.1
62
72
134
4
ป.2
74
90
164
5
ป.3
81
78
159
5
ป.4
91
90
181
5
ป.5
79
87
166
5
ป.6
95
69
164
5
รวมประถม
482
486
968
29
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
535
530
1,065
34
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...