ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านซับบอน ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
1
3
1
อบ.2
4
6
10
1
อบ.3
6
8
14
1
รวม อบ.
12
15
27
3
ป.1
12
8
20
1
ป.2
9
5
14
1
ป.3
7
14
21
1
ป.4
6
9
15
1
ป.5
8
3
11
1
ป.6
4
4
8
1
รวมประถม
46
43
89
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
58
58
116
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...