ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาพลวง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
4
13
1
อบ.2
10
5
15
1
อบ.3
8
10
18
1
รวม อบ.
27
19
46
3
ป.1
5
7
12
1
ป.2
4
7
11
1
ป.3
12
12
24
1
ป.4
7
5
12
1
ป.5
11
7
18
1
ป.6
6
5
11
1
รวมประถม
45
43
88
6
ม.1
8
6
14
1
ม.2
13
4
17
1
ม.3
6
5
11
1
รวมมัธยมต้น
27
15
42
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
99
77
176
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...