ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
49
46
95
3
ม.2
45
55
100
3
ม.3
52
73
125
3
รวมมัธยมต้น
146
174
320
9
ม.4
37
71
108
4
ม.5
37
59
96
4
ม.6
52
65
117
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
126
195
321
12
รวมทั้งหมด
272
369
641
21
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...