ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
35
50
85
4
ม.2
50
65
115
3
ม.3
53
66
119
3
รวมมัธยมต้น
138
181
319
10
ม.4
33
61
94
4
ม.5
34
52
86
4
ม.6
55
72
127
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
122
185
307
12
รวมทั้งหมด
260
366
626
22
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...