ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
87
93
180
5
ม.2
88
83
171
5
ม.3
97
92
189
5
รวมมัธยมต้น
272
268
540
15
ม.4
52
112
164
5
ม.5
50
97
147
4
ม.6
33
68
101
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
135
277
412
13
รวมทั้งหมด
407
545
952
28
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...