ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนผาแดงวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
12
14
26
1
ม.2
9
17
26
1
ม.3
7
14
21
1
รวมมัธยมต้น
28
45
73
3
ม.4
9
12
21
1
ม.5
8
10
18
1
ม.6
11
6
17
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
28
28
56
3
รวมทั้งหมด
56
73
129
6
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...