ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
23
21
44
2
ม.2
12
13
25
2
ม.3
10
15
25
2
รวมมัธยมต้น
45
49
94
6
ม.4
16
23
39
2
ม.5
4
26
30
2
ม.6
8
23
31
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
28
72
100
6
รวมทั้งหมด
73
121
194
12
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...