ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
10
14
24
2
ม.2
11
15
26
2
ม.3
24
24
48
2
รวมมัธยมต้น
45
53
98
6
ม.4
8
29
37
2
ม.5
9
22
31
2
ม.6
9
26
35
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
26
77
103
6
รวมทั้งหมด
71
130
201
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...