ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
116
108
224
6
ม.2
115
114
229
6
ม.3
115
108
223
6
รวมมัธยมต้น
346
330
676
18
ม.4
79
86
165
4
ม.5
38
70
108
4
ม.6
57
89
146
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
174
245
419
12
รวมทั้งหมด
520
575
1,095
30
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...