ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
6
13
1
อบ.3
7
10
17
1
รวม อบ.
14
16
30
2
ป.1
7
10
17
1
ป.2
6
10
16
1
ป.3
2
7
9
1
ป.4
5
9
14
1
ป.5
11
7
18
1
ป.6
5
6
11
1
รวมประถม
36
49
85
6
ม.1
9
8
17
1
ม.2
10
7
17
1
ม.3
8
5
13
1
รวมมัธยมต้น
27
20
47
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
77
85
162
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...