ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
9
16
1
อบ.3
8
15
23
1
รวม อบ.
15
24
39
2
ป.1
5
7
12
1
ป.2
3
6
9
1
ป.3
5
9
14
1
ป.4
10
7
17
1
ป.5
6
6
12
1
ป.6
7
9
16
1
รวมประถม
36
44
80
6
ม.1
10
9
19
1
ม.2
8
5
13
1
ม.3
10
1
11
1
รวมมัธยมต้น
28
15
43
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
79
83
162
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...