ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
238
264
502
12
ม.2
225
292
517
12
ม.3
229
277
506
12
รวมมัธยมต้น
692
833
1,525
36
ม.4
146
290
436
10
ม.5
153
285
438
10
ม.6
118
260
378
10
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
417
835
1,252
30
รวมทั้งหมด
1,109
1,668
2,777
66
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...