ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
223
290
513
12
ม.2
239
283
522
12
ม.3
201
227
428
11
รวมมัธยมต้น
663
800
1,463
35
ม.4
151
292
443
10
ม.5
124
261
385
10
ม.6
133
264
397
12
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
408
817
1,225
32
รวมทั้งหมด
1,071
1,617
2,688
67
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...