ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
106
114
220
6
ม.2
124
85
209
6
ม.3
110
112
222
6
รวมมัธยมต้น
340
311
651
18
ม.4
65
84
149
4
ม.5
34
76
110
4
ม.6
42
64
106
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
141
224
365
12
รวมทั้งหมด
481
535
1,016
30
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...