ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังลาน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
10
14
1
อบ.2
11
10
21
1
อบ.3
15
16
31
1
รวม อบ.
30
36
66
3
ป.1
16
12
28
1
ป.2
19
9
28
1
ป.3
13
7
20
1
ป.4
15
11
26
1
ป.5
8
10
18
1
ป.6
14
13
27
1
รวมประถม
85
62
147
6
ม.1
13
7
20
1
ม.2
9
14
23
1
ม.3
12
8
20
1
รวมมัธยมต้น
34
29
63
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
149
127
276
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...