ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
1
6
1
อบ.3
5
5
10
1
รวม อบ.
10
6
16
2
ป.1
9
7
16
1
ป.2
12
12
24
1
ป.3
13
12
25
1
ป.4
11
12
23
1
ป.5
10
10
20
1
ป.6
13
10
23
1
รวมประถม
68
63
131
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
78
69
147
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...