ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
26
25
51
2
อบ.3
25
23
48
2
รวม อบ.
51
48
99
4
ป.1
33
27
60
3
ป.2
46
38
84
3
ป.3
47
29
76
3
ป.4
39
50
89
3
ป.5
49
37
86
3
ป.6
40
39
79
3
รวมประถม
254
220
474
18
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
305
268
573
22
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...