ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดปรังกาสี ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
25
20
45
2
อบ.3
30
18
48
2
รวม อบ.
55
38
93
4
ป.1
28
38
66
2
ป.2
40
32
72
2
ป.3
42
39
81
2
ป.4
45
36
81
2
ป.5
25
32
57
2
ป.6
55
38
93
3
รวมประถม
235
215
450
13
ม.1
48
45
93
3
ม.2
53
62
115
3
ม.3
52
58
110
3
รวมมัธยมต้น
153
165
318
9
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
443
418
861
26
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...