ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านจันเดย์ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
12
21
1
อบ.3
9
3
12
1
รวม อบ.
18
15
33
2
ป.1
18
11
29
1
ป.2
5
13
18
1
ป.3
4
9
13
1
ป.4
12
9
21
1
ป.5
11
7
18
1
ป.6
11
3
14
1
รวมประถม
61
52
113
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
79
67
146
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...