ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
10
17
1
อบ.2
17
9
26
1
อบ.3
8
11
19
1
รวม อบ.
32
30
62
3
ป.1
16
11
27
1
ป.2
19
16
35
1
ป.3
19
13
32
1
ป.4
14
14
28
1
ป.5
21
12
33
1
ป.6
13
16
29
1
รวมประถม
102
82
184
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
134
112
246
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...