ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านอูล่อง ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
28
27
55
1
อบ.3
29
26
55
1
รวม อบ.
57
53
110
2
ป.1
29
31
60
2
ป.2
34
34
68
2
ป.3
46
30
76
2
ป.4
29
36
65
2
ป.5
31
27
58
2
ป.6
35
26
61
2
รวมประถม
204
184
388
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
261
237
498
14
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...